تبلیغات

✘بنگـــآه معـــــآملآتی کد میس ملیکـــــآ✘

نیمکت بارونی...نیمکت بارونی...

دلتنگ بارون...

✘ ✘ ✘ گـــــور بـــابــــاے عــــشــــᓆ ✘ ✘ ✘ 
"یه" כوش آبگرم. . . . 
"یه" موزیڪ لایت از פـسین EBLIS ڪـہ با פֿــــوכܢܢ زمــــزمــــش میـــــڪنـــــم..."ـכِِِل نََــــبََـــنْْـــכ ڪـــــــہ تــََََــــش تــَََـــــلـْْـــــפֿـــــیــْْْـــه". . 
وכر ڪنارش صـכاے شـכیـכ شرشر بارون. . . . 
"یه" تنهایی. . . . 
"یه" موبایل سایلنت. . . . 
"یه" פـ๛ פֿـوب. . . . 
"یه" פـ๛ آرامش. . . . 
♡همـہ این "یه..."ها واسـہ من یه"ـכنـــــیــــــا" ساـפֿـته!!!! 
כنیایے פֿـالے از פֿــــــیــانــــت. . . . 
פֿـالـــے از כروغ. . . . 
פֿـالـے از آـכمڪهاے כو رنگ. . . . 
פֿـالـــے از ر؋ـــــیـᓆـاے لاشــــــــ ی. . . . 
و פֿـالے از هزار ڪثاـ؋ـت כیگه. . . . ♡پـــــََـ๛ تا این כنــــیـــا رو כارم: 
گـــــور بـــابــــاے عــــشــــᓆـ. . . . 
گـــــور بـــابــــاے هواهاے כونـــــ؋ـره. . . .
 
 ♡ خوش اومدین ♡
بازم سر بزنید
نیمکت بارونی و دختر بارون 
 
Snow Rain 6 عکس متحرک برف و باران
     

 

                                                

 

                          
 
 
 

نوشته شده در دوشنبه 29 تیر 1394 ساعت 08:24 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

 بَـــــــعضے وقتا‌…

بَـــــعضے آدما…

پشیـــمونــم میکنن…

ازایــــنکه یه زمانے…

در حقِشــون بَدی نکــــردم… 
 


نوشته شده در چهارشنبه 7 مرداد 1394 ساعت 06:00 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |


نوشته شده در چهارشنبه 7 مرداد 1394 ساعت 04:35 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

اره من تنهامممممخیلیییییییییییییییییییییییی به اندازه خودم
نوشته شده در چهارشنبه 7 مرداد 1394 ساعت 03:46 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

وقتـــی بغــــض میکـــُنی

وقتـــی دآغونــــی

وقــــتی دلــِت شکــــستـه

دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ

انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :


بیخـــیآل

نوشته شده در چهارشنبه 7 مرداد 1394 ساعت 03:38 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

آخــــــرین بار که مَـــــن از تهِ دل، خنـــــدیدم
علتــــــش پول نبــــود
انعـــــــکاسِ جُـــــوک هــــر روز نبـــــود
علـــــتش، چهـــره‌یِ ژولیـــده‌یِ یـــک دلــــقک
یا زمیــــن خوردن یک کُــــور نبـــود
مَــن بهِ «مَــــن» خنــدیدم که چو یـــک دلقـــکِ گیـــــج
نقـــش یک خنـــــده به صــــورت دارم و دلــــم میـــــگرید


 


نوشته شده در چهارشنبه 7 مرداد 1394 ساعت 03:37 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

هـَـمـین ڪٍـﮧمــیـام بـٍــﮧ خٌـودَم بٍـگَـم

هـَـمـٍـﮧ چـیــز آرومٍــﮧ مَــن چٍــقَــد خـٌـوشــحــالَــم

یـٍـﮧ حـٍـسٍ دَروٌنــی بــٍم مــیــگــٍـﮧ

غـَـلـَـطٍ اٍضــافــی نَــڪٌـن...!!!!!نوشته شده در چهارشنبه 7 مرداد 1394 ساعت 03:35 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

در جـلسه امـتحان عـشق،

مـن مـانده ام و یـک بـرگه سـفید!

یـک دنـیا حـرف نـاگفتنی و یـه بـغل تـنهایی و دلـتنگی....

درد دل مـن در ایـن کـاغذ جـا نـمی شود...!

 

  


نوشته شده در چهارشنبه 7 مرداد 1394 ساعت 03:33 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |


نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 03:26 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

87420089696428012513.jpg

 

من 26 خخخخخخخخخخخ عصبانیییییییییییی؟!


نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 03:04 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |


نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 02:56 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |


نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 02:55 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |


نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 02:54 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |


نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 02:38 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

تکست گرافی های عاشقانه و احساسی


نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 02:37 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

تکست گرافی های عاشقانه و احساسی


نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 02:36 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

نقاب

ﺩﯾـﺮ ﺷـﻨـﺎﺧـﺘـﻤـﺖ !
 ﺗـﻮ ﺧـﯿـﻠـﯽ ﺧـﻮﺏ ﺑـﻮﺩﯼ ...
ﻭﻟـﯽ ﺧـﻮﺩﺕ ﻧـﺒـﻮﺩﯼ ! ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺭﺳـﻢ ﺭﻓـﺎﻗـﺖِ ﺩﯾـﺮﯾـﻨـﻪ ﻣـﺎﻥ ..
ﭼـﺸـﻤـﺎﻧـﻢ ﺭﺍ ﻣـﯽ ﺑـﻨـﺪﻡ ؛ ﺗـﻮ ﻫـﻢ ﻧـﻘـﺎﺑـﺖ ﺭﺍ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﺭﻓـﯿـﻖ ...
ﺑـﮕـﺬﺍﺭ ﺻـﻮﺭﺗـﺖ ﻫـﻮﺍﯾـﯽ ﺑـﺨـﻮﺭﺩ!

نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 02:36 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

یــکــی کــنـآرت بــآشــــه

گــــــــــآهــــــی وقـــتــآ مـــیــخــوآی
یــکــی کــنـآرت بــآشــــهـ
بـــــــهــ حــرفــآت گـــوش کـــنـــهــ
چـــیــزی نــگــهـ...
کــــآری نـــکـنــهـ هــآ...
فــــقـــط بـآشـــهـ هـــمـــیـن !
 

نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 02:34 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

از مهر گذشتم ولی جنس مهر من از جنس دیگریست
من میبینم و میشنوم اما به سادگی از آن نمی گذرم
از من خرده نگیر اگر کم میگویم صدها فکر در سر میپرورم..
من بیهوده سخن نمیگویم اما هر چه که میگویم از دل است...آن را باور کن

... من یک آبـــــــــــانی ام♥
بلند پرواز و منطقی..
من در راه رسیدن به هدف از مسیر لذت میبرم..
من عاشقم،
عاشق تو...تویی که گاهی نمیدانی اما همین که من میدانم کافیست...
من دوستان زیادی ندارم اما اینهایی که دارم تمام دارایی من هستند

من یک آبـــــــــانی ام♥
آزاده و لایق..
وقتی من به تو تکیه میکنم یا تو به من بدان بدون شانه های تو نمیتوانم زندگی کنم
تو یه اشاره یا گوشه چشمی بکن تا ببینی من خرامان با تمام هستی و نیستی به سوی تو می آیم..

من یک آبــــــــانی ام♥
آزاده و دلتنگ..
برای تمام گرفتارهای دنیا من وجدانم را با نان عوض نمیکنم..

من یک آبــــــــــانی ام♥
دلم زود میشکند بدان..

من یک آبـــــــــانی ام♥
و امروز که آبان تمام تمام میشود و آذر می آید بدان من همان آبانی میمانم
من رنگ عوض نمکنم
من یک آبانی ام!
با تمام وجود..
با افتخـــــــــــار یک آبـــــــانــــــــــی ام(شاهین)
تقدیم به تمام آبانیا

نوشته شده در یکشنبه 4 مرداد 1394 ساعت 03:56 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

صدامو داری خدا ؟؟:((((

خداااااااااااااااااااااا حالم از آدمات بهم میخوره؟؟؟ میفهمی؟؟؟؟ از آدمات متنفرم، از دخترایی
 
 که واس هزارتومن تن فروشی میکنن، از پسرایی که برای ارضای خودشون توی خیابونا پرسه
 
 میزنن:(((((( خدااااااااااااا میفهمی؟؟؟؟؟ میفهمی چ میگم؟؟؟ گریه ام میگیره از کارای بنده
 
 هات:(((( حالم از جامعه ام بهم میخوره:(( تف تف به این اجتماعی ک دور هم ساختیم که
 
 هرزگی و تن فروشی اولویت و کلاس زندگیمونه، دست زدن به دختر مردم و بوسیدنش توی ملا
 
 عام کلاسه واسه هرچی پسره کثافته:((((( خداااااااااااااااا سیرم از زندگی، خدا من با این اوصاف
 
 چطور میتونم تن به ازدواج بدم؟ چطور میتونم به یکی به عنوان مرد زندگی اطمینان کنم؟؟؟

نوشته شده در جمعه 2 مرداد 1394 ساعت 08:26 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

دختر بودنــ ینے... مامان بذار لاکم خشک شه میام

دختر بودنــ ینے... فهمیدن فرق زرد و کدر و خردلی

دختر بودنــ ینے... سیاهی گونه هات بعد از گریه

دختر بودنــ ینے... اخم کنی اصلا باهمتون قهرم

دختر بودنــ ینے.... جواب نمیدی دیگه؟؟؟؟ باشه اصن مزاحمت نمیشم

دختر بودنــ ینے... به همه عالم اجی گفتن

دختر بودنــ ینے... واااااای نه ناخونم شکست!!!

دختر بودنــ ینے... پقی بزنی زیر گریه ولی بازم بگی خوبم

دختر بودنــ ینے... سفت خودتو بغل کنی و بگی دوست دارم

دختر بودنــ ینے... ینی خیلی چیزا ...ینی مهربونی ینی صداقت ینی خودتو بکشی ته دلت بازم دروغ نمیگی...


نوشته شده در جمعه 2 مرداد 1394 ساعت 08:20 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |باید دختر باشی تا بفهمی عاشق پاستیل و آلوچه بودن یعنی چی
.

.
باید دختر باشی تا بفهمی از توجهات یکی چقدر خوشحال میشی
.

.
باید دختر باشی بفهمی خودتو لوس کردن برای مامانی بابایی چقدر شیرینه
.

.
باید دختر باشی تا بفهمی شدت آن دل درد ها وکمردرد هایی که تاصبح تو را بیدار نگه میدارند
.

.
.باید دختر باشی تا بفهمی استرسی را که در اتاق پرو به تو دست میدهد.
.

.
باید دختر باشی تا بفهمی یک پسر تا چه حد میتواند بی جنبه باشد.
.

.

باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ بغل کردن یک عروسک خرسی پشمالو چقدر لذت بخش است
.

.
.باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ موقع غذا درست کردن بهتر است روسری سرت کنی
.

.
.باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ فرهاد کوه کن علاوه بر اینکه یک عاشق ثابت قدم است، یک خواستگار کنه هم میتواند باشد و شیرین! اصلا شیرین نیست!
.

.

باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ از ۱۴ یا ۱۵ سالگی برای بچه هایت اسم انتخاب کنی.
.

.
باید دختر باشی تا ﺑﻔﻬﻤﯽ از دیدن گل های خودروی بهار نفست بند بیاید
.

.
.باید دختر باشی تا بفهمی از هربار “بابایی” خطاب شدن یک دنیا خوشبخت بشوی.
.

.
باید دختر باشی تا بفهمی عاشق بارون و برف بازی با دوستات چقدر شیرین میتونه باشه
.

.
باید دختر باشی تا بفهمی تا لنگ ظهر خوابیدن وبا صدای غر غرای مامان بیدار شدن تا چه حد میتونه ضد حال باشه
.

.
باید دختر باشی تا بفهمی وقتی کله سحر از خواب بیدار میشی با موهای ژولیده زیر چشمای سیاه تلو تلو خوران راه خودتو پیدا میکنی تا صورتتو بشوری تا چه حد میتونه زجر اور باشه
.

.
باید دختر باشی تا بفهمی وقتی برای اولین بار غذا درست میکنی و میسوزه وجزغاله تحویل مامانت میدی چقدر اشک درآره

.

.
باید دختر باشی تا بفهمی معنی خجالت یعنی اینکه گونه هات مثل لبو سرخ بشه و پا به فرار بزاری
.

.

باید دختر باشی تا بفهمی وقتی اولین رژ لبو مامان واست میخره قده یه دنیا می ارزه


نوشته شده در جمعه 2 مرداد 1394 ساعت 08:15 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |

دخترکه باشی بایدحواست به دردپای مادرت باشد

؛دخترکه باشی ساعت هابرایت مهم می

 

شودکه مباداپدرقرصش رافراموش کند

؛دخترکه باشی می شوی سنگ صبورمادربزرگت؛دخترکه

 

 باشی سینه ات می شودصندوقچه اسراربرادرت

؛به سلامتی همه ی دخترای سرزمینم.


نوشته شده در جمعه 2 مرداد 1394 ساعت 08:07 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظرات |


ادامه مطلب
نوشته شده در جمعه 2 مرداد 1394 ساعت 07:57 ب.ظ توسط ❤ZahrA❤ نظر دوست جونیام |


Design By : Pichak